ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อผลไม้จังหวัดระยอง  
 

สามารถสั่งซื้อ เงาะโรงเรียน มังคุด ได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)จังหวัดตาก  โทร 055-541464

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 16.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 348 ท่าน