(อบต.แม่ตื่น) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 09.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 275 ท่าน