ทนแม่สอดยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 08.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 254 ท่าน