ทนแม่สอดยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงงานคัดแยกขยะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 08.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 274 ท่าน