(ทน.แม่สอด)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2557 การจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร OTOP  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 13.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 249 ท่าน