รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่รับรองข้อมูล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 13.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 526 ท่าน