แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 19 มิถุนายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 15.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 467 ท่าน