อบต.ยกกระบัตร แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้า พนง.จ้าง ประจำปี งปม. 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2552 เวลา 11.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1163 ท่าน