หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 2   12 มิ.ย. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5   12 มิ.ย. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ท่าสายลวด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4   12 มิ.ย. 2560 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ซอยข้างนิสสัน   9 มิ.ย. 2560 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด   8 มิ.ย. 2560 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ท้อ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์   7 มิ.ย. 2560 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก   5 มิ.ย. 2560 291
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนมาก เรียนเชีญร่วมเป็นเกียรติในพิธีตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก   1 มิ.ย. 2560 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน อบจ.ชัยภูมิ   29 พ.ค. 2560 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอนของอบจ.ระยอง   29 พ.ค. 2560 106
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 382