หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ โครงการ   5 พ.ย. 2558 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการ   5 พ.ย. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก   5 พ.ย. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคา(ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบริการสาธารณสุข)   5 พ.ย. 2558 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   5 พ.ย. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ฉบับ   4 พ.ย. 2558 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง   4 พ.ย. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด   4 พ.ย. 2558 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ   4 พ.ย. 2558 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   4 พ.ย. 2558 130
<< หน้าแรก...     102      103      104      105     (106)     107      108      109      110     ....หน้าสุดท้าย >> 383