หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก   6 พ.ย. 2558 379
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก   6 พ.ย. 2558 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ   5 พ.ย. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ โครงการ   5 พ.ย. 2558 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการ   5 พ.ย. 2558 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก   5 พ.ย. 2558 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคา(ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบริการสาธารณสุข)   5 พ.ย. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   5 พ.ย. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ฉบับ   4 พ.ย. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง   4 พ.ย. 2558 158
<< หน้าแรก...     102      103      104      105     (106)     107      108      109      110     ....หน้าสุดท้าย >> 383