หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อำเภอเมืองตาก   26 ต.ค. 2558 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก สอบราคาเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต   26 ต.ค. 2558 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   26 ต.ค. 2558 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศสสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ ชุด   26 ต.ค. 2558 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ   26 ต.ค. 2558 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท้องฟ้า ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   26 ต.ค. 2558 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท้องฟ้า ประกาสสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องวงจรปิด   26 ต.ค. 2558 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   26 ต.ค. 2558 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก   26 ต.ค. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง อำเภอพบพระ   26 ต.ค. 2558 125
<< หน้าแรก...     107      108      109      110     (111)     112      113      114      115     ....หน้าสุดท้าย >> 383