หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก   5 มิ.ย. 2560 295
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนมาก เรียนเชีญร่วมเป็นเกียรติในพิธีตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก   1 มิ.ย. 2560 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน อบจ.ชัยภูมิ   29 พ.ค. 2560 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอนของอบจ.ระยอง   29 พ.ค. 2560 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.แม่วะหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   29 พ.ค. 2560 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.แม่ปะ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนกงานจ้าง ประจำปี 2560   29 พ.ค. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   29 พ.ค. 2560 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1   29 พ.ค. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสุสานหลวง   25 พ.ค. 2560 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 1   25 พ.ค. 2560 71
<< หน้าแรก...     8      9      10      11     (12)     13      14      15      16     ....หน้าสุดท้าย >> 383