หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   16 ต.ค. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสสอบราคาจ้างเหมาความสะอาดพื่นที่   16 ต.ค. 2558 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง   16 ต.ค. 2558 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง   16 ต.ค. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร   16 ต.ค. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตก สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา   16 ต.ค. 2558 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร   16 ต.ค. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   16 ต.ค. 2558 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กุ ประกาศสอบราคา จำนวน ๒ โครงการ   16 ต.ค. 2558 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า การสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน   16 ต.ค. 2558 138
<< หน้าแรก...     110      111      112      113     (114)     115      116      117      118     ....หน้าสุดท้าย >> 383