หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   16 ต.ค. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกาศสอบราคาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลงานจัดจ้าง   16 ต.ค. 2558 195
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   16 ต.ค. 2558 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสสอบราคาจ้างเหมาความสะอาดพื่นที่   16 ต.ค. 2558 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง   16 ต.ค. 2558 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง   16 ต.ค. 2558 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร   16 ต.ค. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตก สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา   16 ต.ค. 2558 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร   16 ต.ค. 2558 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   16 ต.ค. 2558 152
<< หน้าแรก...     110      111      112      113     (114)     115      116      117      118     ....หน้าสุดท้าย >> 383