หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง   16 ต.ค. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร   16 ต.ค. 2558 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตก สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปา   16 ต.ค. 2558 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร   16 ต.ค. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   16 ต.ค. 2558 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กุ ประกาศสอบราคา จำนวน ๒ โครงการ   16 ต.ค. 2558 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า การสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน   16 ต.ค. 2558 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด   16 ต.ค. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   16 ต.ค. 2558 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า   16 ต.ค. 2558 167
<< หน้าแรก...     110      111      112      113     (114)     115      116      117      118     ....หน้าสุดท้าย >> 383