หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับทำการเก็บขยะมูลฝอย   16 ต.ค. 2558 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวัน   16 ต.ค. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับทำการเก็บขยะมูลฝอย   16 ต.ค. 2558 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ท้อ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน   16 ต.ค. 2558 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.อุ้มผาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ ชุด   14 ต.ค. 2558 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน ประชาสัมพันธ์สอบราจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   14 ต.ค. 2558 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว การสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   14 ต.ค. 2558 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดการขยะ   14 ต.ค. 2558 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.อุุ้มผาง ประกาศสสอบราคาจ้างก่อสร้าง   14 ต.ค. 2558 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   14 ต.ค. 2558 140
<< หน้าแรก...     111      112      113      114     (115)     116      117      118      119     ....หน้าสุดท้าย >> 383