หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด   16 ต.ค. 2558 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   16 ต.ค. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า   16 ต.ค. 2558 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับทำการเก็บขยะมูลฝอย   16 ต.ค. 2558 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวัน   16 ต.ค. 2558 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับทำการเก็บขยะมูลฝอย   16 ต.ค. 2558 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ท้อ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน   16 ต.ค. 2558 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.อุ้มผาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ ชุด   14 ต.ค. 2558 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน ประชาสัมพันธ์สอบราจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   14 ต.ค. 2558 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว การสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   14 ต.ค. 2558 130
<< หน้าแรก...     111      112      113      114     (115)     116      117      118      119     ....หน้าสุดท้าย >> 383