หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดการขยะในพื้นที่   14 ต.ค. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา   8 ต.ค. 2558 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา   8 ต.ค. 2558 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน   8 ต.ค. 2558 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์   8 ต.ค. 2558 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   8 ต.ค. 2558 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทุนการศึกษาาปริญญาตรี ประจำปี 2016 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี   8 ต.ค. 2558 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ "วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตาก"   6 ต.ค. 2558 175
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียเทศบาล ๑ กิตติขจร ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมท้องพื้นอาคาร   6 ต.ค. 2558 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แมสอด ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน ๓ โครงการ   6 ต.ค. 2558 97
<< หน้าแรก...     112      113      114      115     (116)     117      118      119      120     ....หน้าสุดท้าย >> 383