หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ ชุด   29 ก.ย. 2558 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   29 ก.ย. 2558 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๕๘   29 ก.ย. 2558 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปิดประมูลให้เช่าโรงฆ่าไก่ โค และโรงต้มปลาทู   29 ก.ย. 2558 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ในชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ สปสช. (ฉบับแก้ไขใหม่) พร้อมต   25 ก.ย. 2558 1010
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ   24 ก.ย. 2558 331
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ส่งประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๕๘   24 ก.ย. 2558 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก   24 ก.ย. 2558 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.สามเงา การสอบราคาซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   24 ก.ย. 2558 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ   24 ก.ย. 2558 134
<< หน้าแรก...     115      116      117      118     (119)     120      121      122      123     ....หน้าสุดท้าย >> 383