หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ประกาศประมูลจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ฉบับ   30 ก.ย. 2558 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   รัยสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   30 ก.ย. 2558 330
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า สอบราคาจัดจ้างของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้าง   29 ก.ย. 2558 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดจ้างของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ   29 ก.ย. 2558 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ ชุด   29 ก.ย. 2558 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   29 ก.ย. 2558 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๕๘   29 ก.ย. 2558 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปิดประมูลให้เช่าโรงฆ่าไก่ โค และโรงต้มปลาทู   29 ก.ย. 2558 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ในชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ สปสช. (ฉบับแก้ไขใหม่) พร้อมต   25 ก.ย. 2558 1026
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ   24 ก.ย. 2558 341
<< หน้าแรก...     115      116      117      118     (119)     120      121      122      123     ....หน้าสุดท้าย >> 383