หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์   23 ก.ย. 2558 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน ๖ โครงการ   21 ก.ย. 2558 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า   21 ก.ย. 2558 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบ ประการสอบราคา จำนวน ๓ โครงการ   21 ก.ย. 2558 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังน้ำสแตนเลสประจำหมู่บ้าน   21 ก.ย. 2558 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก   21 ก.ย. 2558 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กุ ประกาศสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ   21 ก.ย. 2558 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจ้าางเหมาก่อสรา้ง    21 ก.ย. 2558 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตาว ประกาศสอนราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ(ครั้งที่๒)   21 ก.ย. 2558 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ส่งรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น   21 ก.ย. 2558 132
<< หน้าแรก...     117      118      119      120     (121)     122      123      124      125     ....หน้าสุดท้าย >> 383