หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อประปา   18 ก.ย. 2558 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างป้ายซุ้มหมู่บ้าน   18 ก.ย. 2558 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาสสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันให้กันศูนย์พัมนาเด็กเล็ก   18 ก.ย. 2558 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรา้ง   18 ก.ย. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 ก.ย. 2558 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   16 ก.ย. 2558 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย   16 ก.ย. 2558 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   16 ก.ย. 2558 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๓๒ รายการ   16 ก.ย. 2558 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ ศูนย์   16 ก.ย. 2558 120
<< หน้าแรก...     119      120      121      122     (123)     124      125      126      127     ....หน้าสุดท้าย >> 383