หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   16 ก.ย. 2558 177
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย   16 ก.ย. 2558 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   16 ก.ย. 2558 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๓๒ รายการ   16 ก.ย. 2558 189
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ ศูนย์   16 ก.ย. 2558 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ   16 ก.ย. 2558 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน ๔ โครงการ   16 ก.ย. 2558 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง   16 ก.ย. 2558 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา   16 ก.ย. 2558 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หละ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด   16 ก.ย. 2558 148
<< หน้าแรก...     119      120      121      122     (123)     124      125      126      127     ....หน้าสุดท้าย >> 383