หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   11 ก.ย. 2558 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ จำนวน ๑ ชุด   11 ก.ย. 2558 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเอกสารประมูลจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์   11 ก.ย. 2558 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่่าเพิ่ม๑ใน๙)   10 ก.ย. 2558 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔   10 ก.ย. 2558 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกปีกกา ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน   10 ก.ย. 2558 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองบัวใต้ ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน   10 ก.ย. 2558 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกป่าตาล ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน    10 ก.ย. 2558 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานห้วยเดื่อ ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน   10 ก.ย. 2558 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ศูนย์เด็กเล็กบ้านโป่งแดง ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   10 ก.ย. 2558 144
<< หน้าแรก...     121      122      123      124     (125)     126      127      128      129     ....หน้าสุดท้าย >> 383