หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคา   6 ส.ค. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎ์ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเอกสารประมูลซื้อ   6 ส.ค. 2558 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ส่งประกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลง   6 ส.ค. 2558 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค   29 ก.ค. 2558 179
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย   29 ก.ค. 2558 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานการติดตามตัวชี้วัด "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558   24 ก.ค. 2558 222
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานการติดตามตัวชี้วัด "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558   15 ก.ค. 2558 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของโครงการฯที่ขอประเมินโบนัส ปี 2558   13 ก.ค. 2558 217
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณใน อปท.ฝั่งตะวันตก   10 ก.ค. 2558 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-net ปีการศึกษา 2558   10 ก.ค. 2558 283
<< หน้าแรก...     133      134      135      136     (137)     138      139      140      141     ....หน้าสุดท้าย >> 383