หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ   8 ก.ค. 2558 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย   3 ก.ค. 2558 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ั่น   2 ก.ค. 2558 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ " ห้องเรียนทดลองวิทย์ "   1 ก.ค. 2558 197
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   1 ก.ค. 2558 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน "วันดื่มนมโรงเรียนโลก" ปี 2558   1 ก.ค. 2558 359
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน   23 มิ.ย. 2558 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรี ประกาศสอบราคาจ้าง   23 มิ.ย. 2558 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนแผนปฆฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   22 มิ.ย. 2558 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ติดตามการบันทึกข้อมูลรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ    20 มิ.ย. 2558 221
<< หน้าแรก...     134      135      136      137     (138)     139      140      141      142     ....หน้าสุดท้าย >> 383