หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 11/2558 การซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน   11 พ.ค. 2558 222
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น   8 พ.ค. 2558 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจ้าางเหมาก่อสรา้ง จำนวน 10 โครงการ   7 พ.ค. 2558 201
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทํศน์ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร   1 พ.ค. 2558 238
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานการเรียนรู้ฯ   1 พ.ค. 2558 263
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ๓ โครงการ   1 พ.ค. 2558 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและบำรุงรักษาถนน   1 พ.ค. 2558 207
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาซื้ออุปกรณ์เคเบิ้ลทีวี ๑๒ รายการ   1 พ.ค. 2558 222
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษาสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงผิวถนนฯ    1 พ.ค. 2558 224
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ สอบราคาจัดซื้อวัสดุประปา ๒ โครงการ   1 พ.ค. 2558 275
<< หน้าแรก...     138      139      140      141     (142)     143      144      145      146     ....หน้าสุดท้าย >> 383