หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ดาดคอนกรีต รวม ๖ โครงการ   1 พ.ค. 2558 216
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พะวอ สอบราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านสามหมื่นทุ่ง   1 พ.ค. 2558 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม สอบราคาซื้อ/จ้าง ๑๐ โครงการ   1 พ.ค. 2558 233
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง   29 เม.ย. 2558 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์   29 เม.ย. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งกำแพงกันน้ำล้น   29 เม.ย. 2558 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ   29 เม.ย. 2558 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   29 เม.ย. 2558 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน   29 เม.ย. 2558 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้ง จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1   29 เม.ย. 2558 218
<< หน้าแรก...     139      140      141      142     (143)     144      145      146      147     ....หน้าสุดท้าย >> 383