หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตลุกกลางทุ่ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและบำรุงรักษาถนน   1 พ.ค. 2558 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาซื้ออุปกรณ์เคเบิ้ลทีวี ๑๒ รายการ   1 พ.ค. 2558 227
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษาสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงผิวถนนฯ    1 พ.ค. 2558 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ สอบราคาจัดซื้อวัสดุประปา ๒ โครงการ   1 พ.ค. 2558 283
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ดาดคอนกรีต รวม ๖ โครงการ   1 พ.ค. 2558 222
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พะวอ สอบราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านสามหมื่นทุ่ง   1 พ.ค. 2558 209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม สอบราคาซื้อ/จ้าง ๑๐ โครงการ   1 พ.ค. 2558 239
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง   29 เม.ย. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์   29 เม.ย. 2558 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งกำแพงกันน้ำล้น   29 เม.ย. 2558 157
<< หน้าแรก...     139      140      141      142     (143)     144      145      146      147     ....หน้าสุดท้าย >> 383