หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้ง จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1   29 เม.ย. 2558 221
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการกำแพงกันน้ำล้น ม.5   29 เม.ย. 2558 189
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน   29 เม.ย. 2558 405
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ   29 เม.ย. 2558 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ   29 เม.ย. 2558 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ   29 เม.ย. 2558 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด (แก้ไข) เชิญประชุมชี้แจงการติดตามและเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 6714 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558)   28 เม.ย. 2558 246
ข่าวประชาสัมพันธ์   การติดตามประเมินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan เงินอุดหนุนทั่วไปรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558   27 เม.ย. 2558 222
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   23 เม.ย. 2558 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด สรุปเวลาการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก    23 เม.ย. 2558 214
<< หน้าแรก...     140      141      142      143     (144)     145      146      147      148     ....หน้าสุดท้าย >> 383