หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ป่ามะม่วง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   21 เม.ย. 2558 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาอาหารกลางวัน   21 เม.ย. 2558 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กลอง ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปา ม.2   21 เม.ย. 2558 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาสสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่่าง   21 เม.ย. 2558 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   21 เม.ย. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ   21 เม.ย. 2558 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   21 เม.ย. 2558 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำเดือน เมษายน 2558   20 เม.ย. 2558 221
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย   16 เม.ย. 2558 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์บ้านแม่จันทะ   16 เม.ย. 2558 175
<< หน้าแรก...     141      142      143      144     (145)     146      147      148      149     ....หน้าสุดท้าย >> 383