หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ   29 เม.ย. 2558 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด (แก้ไข) เชิญประชุมชี้แจงการติดตามและเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 6714 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558)   28 เม.ย. 2558 252
ข่าวประชาสัมพันธ์   การติดตามประเมินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan เงินอุดหนุนทั่วไปรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558   27 เม.ย. 2558 226
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   23 เม.ย. 2558 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด สรุปเวลาการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก    23 เม.ย. 2558 218
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด ประกาศสอบราคา จำนสน 6 โครงการ   22 เม.ย. 2558 227
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ป่ามะม่วง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   21 เม.ย. 2558 213
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาอาหารกลางวัน   21 เม.ย. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กลอง ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปา ม.2   21 เม.ย. 2558 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาสสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่่าง   21 เม.ย. 2558 176
<< หน้าแรก...     141      142      143      144     (145)     146      147      148      149     ....หน้าสุดท้าย >> 383