หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   21 เม.ย. 2558 187
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำเดือน เมษายน 2558   20 เม.ย. 2558 226
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย   16 เม.ย. 2558 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์บ้านแม่จันทะ   16 เม.ย. 2558 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ 2   16 เม.ย. 2558 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์   16 เม.ย. 2558 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวถนน คสล. สายห้วยตาก หมู่ 6   16 เม.ย. 2558 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน   16 เม.ย. 2558 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   16 เม.ย. 2558 166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา   16 เม.ย. 2558 175
<< หน้าแรก...     142      143      144      145     (146)     147      148      149      150     ....หน้าสุดท้าย >> 383