หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์   9 เม.ย. 2558 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เดือน เมษายน   8 เม.ย. 2558 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558   7 เม.ย. 2558 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่   7 เม.ย. 2558 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ   7 เม.ย. 2558 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   เร่งรัดการติดตามการคีย์ข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำเดือน มีนาคม 2558   23 มี.ค. 2558 250
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง   18 มี.ค. 2558 766
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์กรไม่เผาเศษวัสดุการเกษตร   16 มี.ค. 2558 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้านประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   13 มี.ค. 2558 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น   13 มี.ค. 2558 169
<< หน้าแรก...     143      144      145      146     (147)     148      149      150      151     ....หน้าสุดท้าย >> 383