หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา   16 เม.ย. 2558 176
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4โครงการ   16 เม.ย. 2558 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558   10 เม.ย. 2558 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14   10 เม.ย. 2558 388
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์   9 เม.ย. 2558 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เดือน เมษายน   8 เม.ย. 2558 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558   7 เม.ย. 2558 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่   7 เม.ย. 2558 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ   7 เม.ย. 2558 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   เร่งรัดการติดตามการคีย์ข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำเดือน มีนาคม 2558   23 มี.ค. 2558 257
<< หน้าแรก...     143      144      145      146     (147)     148      149      150      151     ....หน้าสุดท้าย >> 383