หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยสื่อการจัดการเรียนรุ็รูปแบบใหม่   10 มี.ค. 2558 400
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำรูปตัวยู   10 มี.ค. 2558 186
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลไม้งาม   10 มี.ค. 2558 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก   9 มี.ค. 2558 414
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต่ืน ประกาศสอบราคาจำนวน 7 โครงการ   9 มี.ค. 2558 186
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ   9 มี.ค. 2558 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   9 มี.ค. 2558 177
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   9 มี.ค. 2558 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   9 มี.ค. 2558 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศผลการสอบครุภัณฑ์การแพทย์   9 มี.ค. 2558 167
<< หน้าแรก...     144      145      146      147     (148)     149      150      151      152     ....หน้าสุดท้าย >> 383