หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์กรไม่เผาเศษวัสดุการเกษตร   16 มี.ค. 2558 232
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้านประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   13 มี.ค. 2558 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น   13 มี.ค. 2558 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยสื่อการจัดการเรียนรุ็รูปแบบใหม่   10 มี.ค. 2558 403
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำรูปตัวยู   10 มี.ค. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลไม้งาม   10 มี.ค. 2558 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก   9 มี.ค. 2558 417
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต่ืน ประกาศสอบราคาจำนวน 7 โครงการ   9 มี.ค. 2558 189
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ   9 มี.ค. 2558 192
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   9 มี.ค. 2558 181
<< หน้าแรก...     144      145      146      147     (148)     149      150      151      152     ....หน้าสุดท้าย >> 383