หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ   9 มี.ค. 2558 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   9 มี.ค. 2558 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   9 มี.ค. 2558 177
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   9 มี.ค. 2558 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศผลการสอบครุภัณฑ์การแพทย์   9 มี.ค. 2558 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   9 มี.ค. 2558 179
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย   9 มี.ค. 2558 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจำนวน 6 โครงการ   9 มี.ค. 2558 399
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศสอบราคาโครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   9 มี.ค. 2558 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งดาดคอนกรีต   9 มี.ค. 2558 167
<< หน้าแรก...     145      146      147      148     (149)     150      151      152      153     ....หน้าสุดท้าย >> 383