หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย   9 มี.ค. 2558 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจำนวน 6 โครงการ   9 มี.ค. 2558 391
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศสอบราคาโครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   9 มี.ค. 2558 176
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งดาดคอนกรีต   9 มี.ค. 2558 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่   9 มี.ค. 2558 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาสรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลไม้งาม หมู่ 7   9 มี.ค. 2558 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างคลองรางรินส่งน้ำ   3 มี.ค. 2558 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   3 มี.ค. 2558 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว   3 มี.ค. 2558 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 1 มกราคม 2558   2 มี.ค. 2558 176
<< หน้าแรก...     145      146      147      148     (149)     150      151      152      153     ....หน้าสุดท้าย >> 383