หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่   9 มี.ค. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาสรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลไม้งาม หมู่ 7   9 มี.ค. 2558 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างคลองรางรินส่งน้ำ   3 มี.ค. 2558 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   3 มี.ค. 2558 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว   3 มี.ค. 2558 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 1 มกราคม 2558   2 มี.ค. 2558 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ"อบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจกรมเจ้าท่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"   2 มี.ค. 2558 568
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัดสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ   27 ก.พ. 2558 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   27 ก.พ. 2558 192
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์   26 ก.พ. 2558 285
<< หน้าแรก...     146      147      148      149     (150)     151      152      153      154     ....หน้าสุดท้าย >> 383