หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างคลองรางรินส่งน้ำ   3 มี.ค. 2558 192
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   3 มี.ค. 2558 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว   3 มี.ค. 2558 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 1 มกราคม 2558   2 มี.ค. 2558 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ"อบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจกรมเจ้าท่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"   2 มี.ค. 2558 563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัดสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ   27 ก.พ. 2558 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   27 ก.พ. 2558 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์   26 ก.พ. 2558 285
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบ่อไม่้หว่า   26 ก.พ. 2558 207
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพื   26 ก.พ. 2558 182
<< หน้าแรก...     146      147      148      149     (150)     151      152      153      154     ....หน้าสุดท้าย >> 383