หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 1 มกราคม 2558   2 มี.ค. 2558 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ"อบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจกรมเจ้าท่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"   2 มี.ค. 2558 558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัดสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ   27 ก.พ. 2558 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   27 ก.พ. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์   26 ก.พ. 2558 283
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบ่อไม่้หว่า   26 ก.พ. 2558 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพื   26 ก.พ. 2558 179
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กุ ประกาสสอบราคา จ้างจำนวน 5 โครงการ   26 ก.พ. 2558 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ 3 โครงการ   26 ก.พ. 2558 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   26 ก.พ. 2558 200
<< หน้าแรก...     146      147      148      149     (150)     151      152      153      154     ....หน้าสุดท้าย >> 383