หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ"อบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจกรมเจ้าท่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"   2 มี.ค. 2558 533
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัดสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ   27 ก.พ. 2558 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   27 ก.พ. 2558 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์   26 ก.พ. 2558 281
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบ่อไม่้หว่า   26 ก.พ. 2558 201
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพื   26 ก.พ. 2558 176
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กุ ประกาสสอบราคา จ้างจำนวน 5 โครงการ   26 ก.พ. 2558 189
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ 3 โครงการ   26 ก.พ. 2558 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   26 ก.พ. 2558 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก   26 ก.พ. 2558 215
<< หน้าแรก...     146      147      148      149     (150)     151      152      153      154     ....หน้าสุดท้าย >> 383