หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบ่อไม่้หว่า   26 ก.พ. 2558 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพื   26 ก.พ. 2558 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กุ ประกาสสอบราคา จ้างจำนวน 5 โครงการ   26 ก.พ. 2558 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ 3 โครงการ   26 ก.พ. 2558 205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   26 ก.พ. 2558 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก   26 ก.พ. 2558 225
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น สอบราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558   24 ก.พ. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ระมาด สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับอาคารโรงเก็บวัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด   24 ก.พ. 2558 215
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ท่าสายลวด สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน   24 ก.พ. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสาลาที่พักริมทางทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก   24 ก.พ. 2558 242
<< หน้าแรก...     147      148      149      150     (151)     152      153      154      155     ....หน้าสุดท้าย >> 383