หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กุ ประกาสสอบราคา จ้างจำนวน 5 โครงการ   26 ก.พ. 2558 195
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ 3 โครงการ   26 ก.พ. 2558 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   26 ก.พ. 2558 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก   26 ก.พ. 2558 223
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น สอบราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558   24 ก.พ. 2558 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ระมาด สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับอาคารโรงเก็บวัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด   24 ก.พ. 2558 213
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ท่าสายลวด สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน   24 ก.พ. 2558 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสาลาที่พักริมทางทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก   24 ก.พ. 2558 240
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ระมาด สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ   24 ก.พ. 2558 189
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประมูลจ้างขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสัก ชะลาด ดิบเก้ง   24 ก.พ. 2558 201
<< หน้าแรก...     147      148      149      150     (151)     152      153      154      155     ....หน้าสุดท้าย >> 383