หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2   26 เม.ย. 2560 61
ข่าวประชาสัมพันธ์      25 เม.ย. 2560 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ปิดประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ โครงการ   25 เม.ย. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง   24 เม.ย. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านกล้อทอ หมู่ 2   24 เม.ย. 2560 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน   21 เม.ย. 2560 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ยกเลิกประกาสสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   20 เม.ย. 2560 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำเดือน มีนาคม 2560   20 เม.ย. 2560 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนซอยหลังอู่ช่างเปี๊ยก   19 เม.ย. 2560 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ประกาสสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560   18 เม.ย. 2560 66
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20     ....หน้าสุดท้าย >> 383