หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารประมูลจ้างเลขที่ E๑๐ และขอควมกรุณาช่วยปิดประกาศประชาสัมธ์   2 พ.ค. 2560 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศสอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน รถรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2560 ครั้งที่ 2   28 เม.ย. 2560 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    27 เม.ย. 2560 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ป่ามะม่วง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ   27 เม.ย. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2   26 เม.ย. 2560 90
ข่าวประชาสัมพันธ์      25 เม.ย. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ปิดประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ โครงการ   25 เม.ย. 2560 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง   24 เม.ย. 2560 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านกล้อทอ หมู่ 2   24 เม.ย. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน   21 เม.ย. 2560 73
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20     ....หน้าสุดท้าย >> 383