หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน   12 ก.พ. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน   12 ก.พ. 2558 189
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   12 ก.พ. 2558 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต   12 ก.พ. 2558 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง   12 ก.พ. 2558 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยปลากอง หมู่ 12   10 ก.พ. 2558 245
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต. แม่สอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ   10 ก.พ. 2558 261
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต. ยกกระบัตรประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล   10 ก.พ. 2558 210
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต. แม่ตื่น ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ   10 ก.พ. 2558 211
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก   10 ก.พ. 2558 225
<< หน้าแรก...     152      153      154      155     (156)     157      158      159      160     ....หน้าสุดท้าย >> 383