หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยปลากอง หมู่ 12   10 ก.พ. 2558 238
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต. แม่สอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ   10 ก.พ. 2558 256
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต. ยกกระบัตรประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล   10 ก.พ. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต. แม่ตื่น ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ   10 ก.พ. 2558 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก   10 ก.พ. 2558 220
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บ้านท่าไผ่   10 ก.พ. 2558 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   10 ก.พ. 2558 197
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   10 ก.พ. 2558 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558   10 ก.พ. 2558 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างถนน คสล. รวม ๓ โครงการ   10 ก.พ. 2558 181
<< หน้าแรก...     152      153      154      155     (156)     157      158      159      160     ....หน้าสุดท้าย >> 383