หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บ้านท่าไผ่   10 ก.พ. 2558 233
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   10 ก.พ. 2558 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   10 ก.พ. 2558 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558   10 ก.พ. 2558 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างถนน คสล. รวม ๓ โครงการ   10 ก.พ. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด สอบราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุดอยหินกิ่ว   10 ก.พ. 2558 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบ สอบราคาจ้างรวม ๕ โครงการ   6 ก.พ. 2558 223
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน สอบราคาจ้างทำแผนที่ภาษี    6 ก.พ. 2558 444
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก สอบราคาก่อสร้างส้วม รร.เทศบาล ๔   6 ก.พ. 2558 210
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    6 ก.พ. 2558 222
<< หน้าแรก...     153      154      155      156     (157)     158      159      160      161     ....หน้าสุดท้าย >> 383