หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   10 ก.พ. 2558 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558   10 ก.พ. 2558 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างถนน คสล. รวม ๓ โครงการ   10 ก.พ. 2558 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด สอบราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุดอยหินกิ่ว   10 ก.พ. 2558 165
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบ สอบราคาจ้างรวม ๕ โครงการ   6 ก.พ. 2558 220
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน สอบราคาจ้างทำแผนที่ภาษี    6 ก.พ. 2558 441
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก สอบราคาก่อสร้างส้วม รร.เทศบาล ๔   6 ก.พ. 2558 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    6 ก.พ. 2558 221
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาง Deep Pach และเสริมทางแอสฟัลท์ติก   6 ก.พ. 2558 211
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างเหมา ๓ โครงการ   6 ก.พ. 2558 178
<< หน้าแรก...     153      154      155      156     (157)     158      159      160      161     ....หน้าสุดท้าย >> 383