หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบ สอบราคาจ้างรวม ๕ โครงการ   6 ก.พ. 2558 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน สอบราคาจ้างทำแผนที่ภาษี    6 ก.พ. 2558 429
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก สอบราคาก่อสร้างส้วม รร.เทศบาล ๔   6 ก.พ. 2558 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    6 ก.พ. 2558 213
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาง Deep Pach และเสริมทางแอสฟัลท์ติก   6 ก.พ. 2558 205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างเหมา ๓ โครงการ   6 ก.พ. 2558 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"และเข็มเชิดชูเกียรติญประจำปี 2558   6 ก.พ. 2558 425
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งปลาค้าว หมู่ 5 บ้านปากทางเขื่อน   6 ก.พ. 2558 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ยกเลิกประากศสอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเด่นตาล   3 ก.พ. 2558 218
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปา และถนน คสล.   3 ก.พ. 2558 230
<< หน้าแรก...     153      154      155      156     (157)     158      159      160      161     ....หน้าสุดท้าย >> 383