หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปา และถนน คสล.   3 ก.พ. 2558 232
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ และซ่อมแซมระบบประปา   3 ก.พ. 2558 232
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.รวม ๔ โครงการ   3 ก.พ. 2558 214
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.รวมไทยพัฒนา สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. บ้านรวมไทยพัฒนา ม.9   3 ก.พ. 2558 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน สอบราคาจ้างเหมา ๗ โครงการ   3 ก.พ. 2558 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.บ้านท่าปุย   3 ก.พ. 2558 228
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ติดตามแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ไตรมาสแรก   2 ก.พ. 2558 453
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด   2 ก.พ. 2558 337
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษกรณีข้าวมันไก่่   29 ม.ค. 2558 240
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.รวมไทยพัฒนา)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ   29 ม.ค. 2558 277
<< หน้าแรก...     154      155      156      157     (158)     159      160      161      162     ....หน้าสุดท้าย >> 383