หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ สอบราคาจ้างเหมา ๓ โครงการ   6 ก.พ. 2558 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"และเข็มเชิดชูเกียรติญประจำปี 2558   6 ก.พ. 2558 431
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งปลาค้าว หมู่ 5 บ้านปากทางเขื่อน   6 ก.พ. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ยกเลิกประากศสอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเด่นตาล   3 ก.พ. 2558 227
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปา และถนน คสล.   3 ก.พ. 2558 238
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ และซ่อมแซมระบบประปา   3 ก.พ. 2558 240
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.รวม ๔ โครงการ   3 ก.พ. 2558 219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.รวมไทยพัฒนา สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. บ้านรวมไทยพัฒนา ม.9   3 ก.พ. 2558 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน สอบราคาจ้างเหมา ๗ โครงการ   3 ก.พ. 2558 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.บ้านท่าปุย   3 ก.พ. 2558 236
<< หน้าแรก...     154      155      156      157     (158)     159      160      161      162     ....หน้าสุดท้าย >> 383