หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.แม่ตื่น) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง   28 ม.ค. 2558 236
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.ขะเนจื้อ) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ ต่างๆ จำนวน 3 โครงการ   28 ม.ค. 2558 245
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.แม่ปะ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3   28 ม.ค. 2558 217
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.แม่ปะ) สอบราคาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีต   28 ม.ค. 2558 241
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.ด่านแม่ละเมา) ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยพลู   28 ม.ค. 2558 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (ทต.แม่จัน)ประกาสรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   28 ม.ค. 2558 228
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ   28 ม.ค. 2558 205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (ทน.แม่สอด) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักค.ส.ล. ขยายผิวจราจร ถนนป่าช้าเหนือ ซอย 1   28 ม.ค. 2558 244
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ 3 โครงการ   28 ม.ค. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.มหาวัน) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโม่ง หมู่ 6 บ้านเจดีย์โค๊ะ   28 ม.ค. 2558 190
<< หน้าแรก...     155      156      157      158     (159)     160      161      162      163     ....หน้าสุดท้าย >> 382