หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.แม่ปะ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3   28 ม.ค. 2558 225
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.แม่ปะ) สอบราคาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีต   28 ม.ค. 2558 250
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.ด่านแม่ละเมา) ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยพลู   28 ม.ค. 2558 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (ทต.แม่จัน)ประกาสรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   28 ม.ค. 2558 236
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ   28 ม.ค. 2558 215
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (ทน.แม่สอด) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักค.ส.ล. ขยายผิวจราจร ถนนป่าช้าเหนือ ซอย 1   28 ม.ค. 2558 251
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ 3 โครงการ   28 ม.ค. 2558 210
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.มหาวัน) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโม่ง หมู่ 6 บ้านเจดีย์โค๊ะ   28 ม.ค. 2558 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.แม่ต้าน)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   28 ม.ค. 2558 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   (อบต.ด่านแม่ละเมา)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง   28 ม.ค. 2558 171
<< หน้าแรก...     156      157      158      159     (160)     161      162      163      164     ....หน้าสุดท้าย >> 383