หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตากประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   27 ม.ค. 2558 214
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรีประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ   27 ม.ค. 2558 241
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตากประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาล3   27 ม.ค. 2558 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดงประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปา   27 ม.ค. 2558 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตากส่งสำเนาประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.   27 ม.ค. 2558 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (CCIS)   26 ม.ค. 2558 536
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   26 ม.ค. 2558 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม"การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1"    26 ม.ค. 2558 235
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ   23 ม.ค. 2558 203
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   22 ม.ค. 2558 254
<< หน้าแรก...     157      158      159      160     (161)     162      163      164      165     ....หน้าสุดท้าย >> 383