หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พะวอ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   15 ม.ค. 2558 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด สอบราคาจ้างโครงการสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   15 ม.ค. 2558 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ผลการสอบราคาจ้างเหมาฤโครงการการก่อสร้าง   15 ม.ค. 2558 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สามหมื่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   15 ม.ค. 2558 215
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนุกะโถวา-บ้านบ่อแร่   15 ม.ค. 2558 201
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   15 ม.ค. 2558 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชน   15 ม.ค. 2558 201
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่คาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน   15 ม.ค. 2558 215
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ประกาสสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง   15 ม.ค. 2558 358
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบบัวเหนือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสรา้งคลองรางรินส่งน้ำ   15 ม.ค. 2558 204
<< หน้าแรก...     159      160      161      162     (163)     164      165      166      167     ....หน้าสุดท้าย >> 382