หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปี 2558   15 ม.ค. 2558 240
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักตามโครงการฯ   14 ม.ค. 2558 246
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเพิ่มทักษะกาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 258
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูง   13 ม.ค. 2558 246
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 633
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดางประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   13 ม.ค. 2558 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการนับคะแนนเลือกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง   13 ม.ค. 2558 206
<< หน้าแรก...     160      161      162      163     (164)     165      166      167      168     ....หน้าสุดท้าย >> 382