หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   15 ม.ค. 2558 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชน   15 ม.ค. 2558 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่คาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน   15 ม.ค. 2558 221
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ประกาสสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง   15 ม.ค. 2558 363
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบบัวเหนือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสรา้งคลองรางรินส่งน้ำ   15 ม.ค. 2558 209
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปี 2558   15 ม.ค. 2558 247
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักตามโครงการฯ   14 ม.ค. 2558 251
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 209
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเพิ่มทักษะกาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 214
<< หน้าแรก...     160      161      162      163     (164)     165      166      167      168     ....หน้าสุดท้าย >> 383