หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเพิ่มทักษะกาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558   14 ม.ค. 2558 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 216
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 269
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูง   13 ม.ค. 2558 257
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.   13 ม.ค. 2558 663
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดางประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   13 ม.ค. 2558 274
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการนับคะแนนเลือกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง   13 ม.ค. 2558 217
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อกสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2   12 ม.ค. 2558 228
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558   9 ม.ค. 2558 200
<< หน้าแรก...     161      162      163      164     (165)     166      167      168      169     ....หน้าสุดท้าย >> 383