หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะประกาสสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ   8 ม.ค. 2558 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตกประกาสสอบราคาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ   8 ม.ค. 2558 532
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากตกประกาสสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ   8 ม.ค. 2558 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออกยกเลิกประกาสสอบราคาจ้างถนน คสล.   8 ม.ค. 2558 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรีแก้ไขข้อความในประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร   8 ม.ค. 2558 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2558   8 ม.ค. 2558 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ประสานเชิญประชุมคณะกรรมการ O-net ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ   7 ม.ค. 2558 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   7 ม.ค. 2558 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม   7 ม.ค. 2558 223
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อปท.   7 ม.ค. 2558 169
<< หน้าแรก...     162      163      164      165     (166)     167      168      169      170     ....หน้าสุดท้าย >> 383