หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรีแก้ไขข้อความในประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร   8 ม.ค. 2558 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2558   8 ม.ค. 2558 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ประสานเชิญประชุมคณะกรรมการ O-net ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ   7 ม.ค. 2558 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   7 ม.ค. 2558 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม   7 ม.ค. 2558 221
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อปท.   7 ม.ค. 2558 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง   7 ม.ค. 2558 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเร่งรัดติดตามเงินอุดหนุนทั่วไปรายเดือน ของปีงบประมาณ 2557และ 2558   7 ม.ค. 2558 230
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBMLD   6 ม.ค. 2558 462
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย   6 ม.ค. 2558 258
<< หน้าแรก...     162      163      164      165     (166)     167      168      169      170     ....หน้าสุดท้าย >> 382