หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ. เชียงราย เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา   5 เม.ย. 2560 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว   4 เม.ย. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ฯ จำนวน 1 โครงการร   4 เม.ย. 2560 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ   4 เม.ย. 2560 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.   30 มี.ค. 2560 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   30 มี.ค. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่จ่ายน้ำกลางฉุกเฉิน หมู่1-7   29 มี.ค. 2560 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์เคลือบด้วยสารอคลิลิกพร้อมตีเส้นสนาม   29 มี.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสองยาง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.   27 มี.ค. 2560 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายการผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบ info.dla.go.th   27 มี.ค. 2560 117
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19      20      21      22     ....หน้าสุดท้าย >> 383