หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   30 มี.ค. 2560 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่จ่ายน้ำกลางฉุกเฉิน หมู่1-7   29 มี.ค. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์เคลือบด้วยสารอคลิลิกพร้อมตีเส้นสนาม   29 มี.ค. 2560 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสองยาง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.   27 มี.ค. 2560 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายการผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบ info.dla.go.th   27 มี.ค. 2560 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเอกสารเพิ่มเติมเบิกเงินของ NT   23 มี.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   21 มี.ค. 2560 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามเด็ก 4 รายการ พร้อมติดตั้ง   20 มี.ค. 2560 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หละ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   20 มี.ค. 2560 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด   20 มี.ค. 2560 101
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19      20      21      22     ....หน้าสุดท้าย >> 383