หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่วะหลวง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   21 มี.ค. 2560 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามเด็ก 4 รายการ พร้อมติดตั้ง   20 มี.ค. 2560 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หละ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   20 มี.ค. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด   20 มี.ค. 2560 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีต   20 มี.ค. 2560 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงครัววัดวังหวาย หมู่ 7   15 มี.ค. 2560 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกวดราคาจ้างซื้อรถบรรรทุก(ดีเซล)   13 มี.ค. 2560 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด   13 มี.ค. 2560 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.   13 มี.ค. 2560 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประชาสัมพันธ์ประกาสราคากลางงานก่อสร้างโรงครัววัดวังหวาย หมู่ที่ 7   10 มี.ค. 2560 120
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 383