หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ้อมไฟฟ้า   14 ธ.ค. 2559 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยรับบอิเล็กทรอนิกส์   14 ธ.ค. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน   14 ธ.ค. 2559 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 5 บ้านหมื่นฤาชัย   14 ธ.ค. 2559 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 ชุด (1 ชุด มี 7 รายการ)   14 ธ.ค. 2559 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   14 ธ.ค. 2559 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภํณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ   13 ธ.ค. 2559 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านต้อคี   13 ธ.ค. 2559 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ.1-0010   7 ธ.ค. 2559 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ.1-0008   7 ธ.ค. 2559 110
<< หน้าแรก...     24      25      26      27     (28)     29      30      31      32     ....หน้าสุดท้าย >> 383