หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. หมู่ 5 ตำบลหนองบัวเหนือฯ   7 ธ.ค. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิว คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ ฯ   7 ธ.ค. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหินโค้วฯ   7 ธ.ค. 2559 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลาไหลฯ   7 ธ.ค. 2559 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก 1-0013   7 ธ.ค. 2559 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก 1-0007   7 ธ.ค. 2559 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นผิวทาง คสล. สายทางที่ ตก.ถ.1-0014   7 ธ.ค. 2559 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำบ้านแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา   7 ธ.ค. 2559 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย บ้านทีจอชี ตำบลแม่จัน   7 ธ.ค. 2559 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุเผาศพ)   7 ธ.ค. 2559 95
<< หน้าแรก...     25      26      27      28     (29)     30      31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 383