หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.   7 ธ.ค. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน   7 ธ.ค. 2559 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬานานาชาติฯ   7 ธ.ค. 2559 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   7 ธ.ค. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ   7 ธ.ค. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประการสอยราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ   7 ธ.ค. 2559 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งฯ   7 ธ.ค. 2559 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตู้ 408 ฯ   7 ธ.ค. 2559 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์   7 ธ.ค. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   7 ธ.ค. 2559 89
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 383