หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ   7 ธ.ค. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประการสอยราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ   7 ธ.ค. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งฯ   7 ธ.ค. 2559 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตู้ 408 ฯ   7 ธ.ค. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์   7 ธ.ค. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   7 ธ.ค. 2559 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   7 ธ.ค. 2559 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ปี 2560   1 ธ.ค. 2559 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซม สายทางบ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมืองตาก   1 ธ.ค. 2559 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนน สายทาง บ้านตะเคียนด้วน-บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า   1 ธ.ค. 2559 226
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 383