หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   1 ธ.ค. 2559 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านวังหวาย-บ้านยางโอ่งน้ำ   1 ธ.ค. 2559 229
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบานน้ำ สายทางบ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   1 ธ.ค. 2559 166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ   1 ธ.ค. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน สายทางบ้านวังหวาย-บ้านสามเงา อำเภอสามเงา   1 ธ.ค. 2559 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมผิวทาง สายทาง บ้านวังหวาย-บ้านสามเงา อำเภอสามเงา   1 ธ.ค. 2559 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน สายทางบ้านลานขบวาว-บ้านเด่นมะขาม   1 ธ.ค. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน   25 พ.ย. 2559 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาแลถนนของ อปท. (ระบบ e-Report)   25 พ.ย. 2559 252
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถนน+ประปา)   25 พ.ย. 2559 191
<< หน้าแรก...     27      28      29      30     (31)     32      33      34      35     ....หน้าสุดท้าย >> 383