หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล. บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬาเทนนิส อบจ.ตาก   15 พ.ย. 2559 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์เคลือบด้วยสารอคลิลิกพร้อมตีเส้นสนามฯ   15 พ.ย. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่่อสร้างลาน คสล. สำหรับเป็นที่จอดรถภายในสนามกีฬา จำนวน 3 แห่ง   15 พ.ย. 2559 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. บ้านแม่ตาวสันแป๋-บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 อ.พบพระ   15 พ.ย. 2559 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร" วิธีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาการจัดทำฎีกา การเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน และกรณีศึกษาข้อบกพร่องของ ศพด. สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"   15 พ.ย. 2559 276
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   14 พ.ย. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   14 พ.ย. 2559 208
<< หน้าแรก...     30      31      32      33     (34)     35      36      37      38     ....หน้าสุดท้าย >> 383