หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. บ้านแม่ตาวสันแป๋-บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด   15 พ.ย. 2559 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 อ.พบพระ   15 พ.ย. 2559 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร" วิธีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาการจัดทำฎีกา การเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน และกรณีศึกษาข้อบกพร่องของ ศพด. สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"   15 พ.ย. 2559 284
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   14 พ.ย. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   14 พ.ย. 2559 213
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ท้อ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   10 พ.ย. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   9 พ.ย. 2559 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง จ้างจัดการแสดงละครแสง เสียงโครงการร่วมสืบสานประเพณีงานตากสิน   8 พ.ย. 2559 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พะวอ ประกวดโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๗   8 พ.ย. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษ่า ประกวดราคาจ้างสร้างถนนลาดยาง    8 พ.ย. 2559 110
<< หน้าแรก...     31      32      33      34     (35)     36      37      38      39     ....หน้าสุดท้าย >> 383